Masterplan for Søkvarteret er godkendt

Søkvarteret bliver bundet sammen med det øvrige Nærheden via Søruten, som er en blå og grøn forbindelse for fodgængere og cyklister. Søruten er en slags forlængelse af det eksisterende parkstrøg Loopet – dog vil Søruten få en mere naturpræget karakter, idet den løber forbi Sejlbjerg Mose og en mindre sø.