Nærhedens udvikling

Her kan du læse om Nærhedens udvikling

På Nærhedens hjemmeside kan du følge med i de seneste tiltag mv.

Boliger med udsædvanligt lavt klimaaftryk på tegnebrættet

Det nyetablerede ejendomsselskab Home.Earth og Scandi Byg har netop indgået et samarbejde om home.earths første projekt Nærheden, som består af 158 boliger og godt 1.500 kvadratmeter erhverv.

Udviklingschef Mads Simonsen præsenterer på vores bygge- og anlægskonference mandag d. 27. marts et par af de kommende bæredygtige byggeprojekter, som Scandi Byg har på tegnebrættet og hvordan anvendelse af livscyklusanalyse og totaløkonomi som designparametre i projektudviklingen sikrer et så lavt klimaaftryk som muligt og at bysamfund bliver både levedygtige og bæredygtige.

I Boligselskabet Sjælland er der trygge hjem for alle, og i 2023 udvider Danmarks fjerdes største boligselskab endnu engang boligmassen med flere nye attraktive træboliger, som er med til at reducere klimaaftrykket og give beboerne et sundt indeklima.  

Bolig- og projektudvikler Tommy Novland fortæller blandt andet et demonstrationsprojekt, som skal reducere klimaaftrykket til blot en fjerdedel af den nuværende udledning samt beretter om opførelsen af trygge botilbud i et nyt plejecenter designet med særligt øje for ældre med demens.

Masterplan for Søkvarteret er godkendt

Søkvarteret bliver bundet sammen med det øvrige Nærheden via Søruten, som er en blå og grøn forbindelse for fodgængere og cyklister. Søruten er en slags forlængelse af det eksisterende parkstrøg Loopet – dog vil Søruten få en mere naturpræget karakter, idet den løber forbi Sejlbjerg Mose og en mindre sø.

Seniorbofællesskab Bovieran

Seniorbofællesskabet for seniorer på 55+ er ny færdigt og indflytning blev påbegyndt i starten af november 2020.

Bovieran Nærheden er 55 lyse andelslejligheder, der omkranser en stor, fælles vinterhave med træer og planter. Her kan du nyde et behageligt middelhavsklima året rundt sammen med dine naboer, venner eller familien på besøg.

Konceptet har stort fokus på fællesskab, afslapning og tryghed, og der hører både fælleslokale og gæstelejlighed til Bovieran.

Så fik broen sin bærende pylon og skråstag

Natten til d. 17. november fik broen til Nærheden sin pylon og skråstag, pylonen der med skråstag skal bære den tosporede bro over jernbanen. Broen forbinder den nye bydel Nærheden med Hedehusene Hovedgade via Hedevolden til lyskrudset ved Kallerupvejs krydset. Billede stillet til rådighed af Høje Taastrup Kommune.

Brofagene er lagt på plads

Natten mellem 7. og 8. september var der planlagt skinnearbejde og stop for togene. Det var oplagt at benytte lejligheden til også at få brofagene på plads denne nat. Så det havde der været arbejdet målrettet imod siden der første spadestik i foråret.

Brofagene, broen er todelt indtil pylonen kommer på plads, kom på plads helt efter planen og uden overraskelser. Så nu venter vi bare på at den er helt færdig og snoren klippes. Billedet er stillet til rådighed af Høje Taastrup kommune.

Så tages første spadestik til byggeriet af den nye ikoniske bro til Nærheden.

Første spadestik tages d. 19. marts af Borgmester Michael Ziegler, projektdirektør i Nærheden Ole Møller samt entreprenørens afdelingschef Jorton Kurt-Hansen. 

Ny bro mellem Nærheden og Hedehusene på vej

Udviklingen i Nærheden er i fuld gang, og de første beboere flyttede ind i marts måned 2018. Over de næste år skal der bygges en ny skole, en dagligvarebutik og endnu flere boliger. 

Det har hele tiden været planen, at den nye bydel skulle bindes sammen med det eksisterende Hedehusene af en ny broforbindelse over banen, som skulle etableres i 2020-21. Det har nu vist sig muligt, at forbindelsen allerede kan etableres i 2019 til glæde for beboere og besøgende til området. 

Høje-Taastrup Kommunes byråd besluttede den 27. februar 2018 at fremrykke etableringen af broen. Byrådet vedtog samtidig, at der etableres en skråstagsbro, der men sin iøjefaldende arkitektur vil blive et vartegn på stedet.

Billede er stillet til rådighed af Dissing & Weitling

d. 15. januar 2018

Danmarks første folkeskole til fremtidens læring opføres i Nærheden. Læringshuset Værket, der blev præsenteret af arkitekterne Christensen & Co. Arkitekter, vandt arkitekturkonkurrence med et helt nyt koncept for fremtidens folkeskole, hvor arkitektur og faciliteter stimulerer elevernes fordybelse, idérigdom og skabertrang. 

Læs seneste nyhed herom her

d. 23. marts 2017

Byrådet har behandlet og vedtaget lokalplan forslag for det sydvestlige område af Nærheden. Her skal der opføres rækkehuse og lejligheder i 3-4 etager og med attraktive udearealer. Forslag er i høring i 8 uger.

Læs seneste nyhed herom her

d. 28. januar 2017

Springcentret står klar og Høje Taastrup kommune og foreningerne, der har budt ind på at benytte centret, inviterede alle til invielse med taler, gymnastik og springopvisninger samt lidt godt til ganen.

Borgmester Michael Ziegler rapellede ned fra det ikoniske tårn for at klippe det røde bånd.

Inden icentret stod det naturligvis nok efter faneindmarch på taler af borgmesteren, forvaltningen og de frivillige foreninger.

Efter den officielle del viste foreningens gymnaster hvordan de benytter træningsfaciliteterne, såvel i springhallen som i rytmesalene.

Læs invitation til indvielsen under nyheder.

Efterår 2016

Salg af de første rækkehuse i Nærheden er nu påbegyndt. Solrækkerne blev kvarterets navn med adresse på Kongelysvej. Der bliver opført i alt 48 rækkehuse i et miks af 1 og 2 plans huse i forskellige størrelser fra 83 til 113 m2, alle med terrasser vendt mod solen, sydvest og vestvendt. Home Taastrup-Hedehusene står for salget og der er opstillet udstillings og salgspavillon på adressen.

d. 29. august 2016

Afholdes der rejsegilde for det nye springcenter.

d. 12. august 2016

Kunne du under Nyheder læse om den nye skole i Nærheden, der skal være en State of the art-skole, der skal sætte Høje-Taastrup Kommune på landkortet indenfor skole og undervisning

I forbindelse med nyheden om skolebyggeriet i Nærheden erfarer vi at de små tilplantede haver, der kan ses fra vej og sti tæt på det nye springcenterbyggeri er skolehaver.

Nærheden er således også taget i brug til de helt jordnære ting af skolebørnene.

d. 1. juni 2016. MT Højgaard skal opføre de første boliger i NærHeden

Det første boligbyggeri i den helt nye bydel NærHeden bliver nu en realitet. MT Højgaard har nemlig underskrevet en betinget købsaftale om at opføre 4.800 kvadratmeter boligbyggeri i form af 48 rækkehuse på det store byudviklingsområde i Hedehusene.

Fuldt udbygget skal NærHeden rumme 3.000 boliger, skole, børneinstitutioner, fritidstilbud, butikker og kontorer. Og Carsten Koch, som er bestyrelsesformand i NærHeden P/S, glæder sig over, at grundsalget er kommet godt fra start.

d. 26. maj kom nyheden med invitation til orienteringsmøde

NærHeden – den nye bydel i Hedehusene - skal være en tæt by og kobles godt sammen med det eksisterende Hedehusene. Det fastlægges i det forslag til kommuneplantillæg og rammelokalplan, som Byrådet har vedtaget.

Den nemme hverdag, nærhed til byen, naturen og hinanden er i fokus i NærHeden. Planerne fastlægger bl.a. de overordnede rammer for de fremtidige veje og stier i området, bebyggelsestæthed og den overordnede placering af bebyggelser og rekreative områder.

Der er mulighed for at høre om planerne på et orienteringsmøde tirsdag den 7. juni 2016 kl. 19–20.30 i Salen i Hedehuset. Planforslagene er i høring den 31. maj–2. august 2016.

Læs mere under nyheder og vær opmærksom på at tilmelding ved deltagelse er påkrævet.

d. 18. april afholdtes orienteringsmøde

Mødet omhandlede udskydelse af tidsplan for såvel påbegyndelse som afslutning og ibrugtagning af springcentret. Kommunens foreninger kan herfter ikke som oprindeligt planlagt tage centret i brug ved sæson 2016-17 start d. 1. september, men tidligst januar 2017, da byggeriet forventes afleveret d. 16. december 2016. Det er jordbundsforholdene, der ikke er som forventet, hvorfor der inden byggeriet påbegyndes, skal arbejdes med dette.

d. 17. marts bragtes følgende nyhed

Nærhedens første byggeri er med Borgmester Michael Zieglers første spadestik sat i gang

På en solskinsrig morgen, torsdag d 17. marts 2016, blev kommunens nye springcenter, som det første byggeri i den nye bydelen Nærheden, sat i gang af Borgmester Michael Ziegler, der bød de mange interessenter velkommen. Michael Ziegler orienterede om visionerne for byggeriet og springcenters funktion, som rammen om såvel organiserede som uorganiserede aktiviteter. Michael Ziegler roste den store og entusiastiske indsats, hvormed de frivillige foreninger havde deltaget aktivt i at forme de endelige byggeplaner og centrets anvendelse. Også TGF’s formand Frank Larsen gav et par ord med på vejen.

Det blev til mere end et første spadestik, idet de fremmødte foreningers formænd og Formand for Fritids & Kulturudvalget Merete Scheelsbeck, efter Michaels første spadestik, også fik lov til at svinge den blanke spade.

d. 7. marts 2016 kunne følgende invitation læses

Det første spadestik tages

Torsdag d. 17. marts, 2015, kl. 8:30 på Hedesvinget 1, 2640 Hedehusene

Borgmester, Michael Ziegler vil, sammen med repræsentanter for kommunens spring- og gymnastik foreninger, føre spaden og herefter sige et par ord.

Det nye Springcenter bliver den første bygning i den nye bydel Nærheden, og det vil blive samlingspunkt for kommunens spring- og gymnastikforeninger. Det indeholder en topmoderne træningssal for springgymnasterne, rytmesale, forældrelounge, klublokaler og et tårn med klatrefaciliteter. De mange forskellige faciliteter vil bidrage til, at springcenteret får en lang række anvendelsesmuligheder til glæde for kommunens dygtige gymnaster, eleverne på den kommende nye skole og ældreidrætten.

Høje Taastrup Kommune inviterer alle interesserede til at være med til at markere denne helt særlige begivenhed.